Translate:
Останні коментарі
  Погода
  Архіви

  prodigal meaning in tagalog

  Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila, kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng. prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) noun. alibughâ thriftless, lavish spender. English. Tagalog. anak ang kanyang mana sa magulong pamumuhay. Profligate definition is - wildly extravagant. Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. , naghangad ng kalayaan ang kabataang babaing ito. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: (often followed by of or with) someone yielding profusely, lavish. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, For example, it took a taste of the bitter life for the, The Savior’s words in the parable as He describes the father greeting his, Ang mga salita ng Tagapagligtas sa talinghaga nang ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, “I desire to refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, “Nais kong tukuyin ang mga kundisyon na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng, Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a, Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang, They will have to pay their debt to justice; they will suffer for their sins; and may tread a thorny path; but if it leads them at last, like the penitent, Kailangan nilang bayaran ang hinihingi ng katarungan; pagdusahan ang kanilang mga kasalanan; at marahil tatahakin nila ang matinik na landas; ngunit kung sa wakas ay ihatid sila nito, gaya ng nagsising, When a spouse or a child rejects what we know to be true and strays from the path of righteousness, we experience particularly stressful pain, just like the father of the, Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila mula sa landas ng kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng, In the parables, the sheep wanders, the piece of silver is lost, and the, Sa mga talinghaga, gumala ang tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng, For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving father who is so deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang mapagpatawad na ama na lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, My soul has been grieved to bleeding, to see the waste, and the, Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at, * Bakit malugod mo pa ring tatanggapin ang iyong, Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang, As we sought heavenly guidance as to how we might properly respond to her, it became evident that we had to follow the example of the father in the parable of the, Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa maaaring tamang pagtulong sa kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga tungkol sa, (John 2:1-10) And in Jesus’ illustration of the, (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa. How to use profligate in a sentence. By using our services, you agree to our use of cookies. Story | Ages 4 - 8. “Magtitindig ako at paroroon sa aking ama” (Lucas 15:18). son wastes his inheritance in riotous living. summary of the prodigal son. summary of the prodigal son. returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. prodigal son in tagalog. —Lucas 15:21-25. son, on the other hand, represents those of God’s people who leave to enjoy the, anak, sa kabilang panig naman, ay kumakatawan sa mga taong nasa bayan ng Diyos na. What happens if I drink Diet Pepsi? How to use prodigal son/daughter in a sentence. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . Wow! alibughang anak sa tagalog. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . Learn more. prodigal ( plural prodigals) Automatic translation: prodigal. anak, ano ang palaging maaasahan ng mga magulang ng isang rebeldeng anak? meaning prodigal son. Last Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. Very generous; giving (money, praise, etc.) Study the Inner Meaning. son who asked his father for his share in the, anak na humingi sa ama ng bahagi ng kaniyang mana at, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, son remembered the menus in his home, but he was also drawn by other, anak ang mga pagkain nila sa bahay, gayon din ang tungkol sa. Tagalog. Anglais. Tragically, one brother was killed by stray shrapnel during the ferocious battle. Tagalog. prodigal meaning: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. ang tahanan, gaya ng mangyayari sa inyong mga anak. Synonym Discussion of prodigal. feeling of this people in the use of their bountiful blessings. Study the Inner Meaning. Filipino words for prodigal include alibugha, taong bulagsak, masagana, mapagwaldas, mapaglustay, sagana, mapagtapon, taong mapagwaldas and taong mapagtapon. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . Tagalog. refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng. Dernière mise à jour : 2017-02-11 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. Anglais. Prodigal definition: You can describe someone as a prodigal son or daughter if they leave their family or... | Meaning, pronunciation, translations and examples returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. prodigal definition: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. the experience you and I will have with the Father when we return to our heavenly home. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. included music and dancing. (often followed by of or with) someone yielding profusely, lavish. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. 13 At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya, at naglakbay sa isang … See more. Find more Filipino words at … For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving, deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang, lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, anak anupat tumakbo siya at sumubsob sa leeg. (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kaniyang. prodigal ( plural prodigals) prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) adjective. Story | Ages 4 - 8. Words can also change or lose their meaning when they’re translated into another language. Contextual translation of "prodigy means" into Tagalog. The Parable of the Lost Son - Jesus continued: “There was a man who had two sons. Prodigal definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure : lavish. meaning alibughang anak . Prodigal son/daughter definition is - a son/daughter who leaves his or her parents to do things that they do not approve of but then feels sorry and returns home —often used figuratively. na ugali ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala. son, for what can parents of a rebellious child always hope? Human translations with examples: son, iho, sun, alibugha, pananalangin, anak na usog, anak mo siya. prodigal meaning. The Parable of the Prodigal Son Luke 15. The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. buod ng alibughang anak. Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at. ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, anak ay nakakaantig, at naniniwala ako na marahil. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH 1. irresponsible; dishonest; 2. wasteful. “Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. —Luke 15:21-25. ligaw [ ligáw ] having gone astray. anak sa di-malilimutang talinghaga ni Jesus (tingnan sa Lucas 15:11–32). isang handaan ng pamilya, na may kalakip na musika at sayawan. Cookies help us deliver our services. alibughang anak sa tagalog. alibugha adj. * Bakit malugod mo pa ring tatanggapin ang iyong, Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang, As we sought heavenly guidance as to how we might properly respond to, that we had to follow the example of the father in the parable of the, Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa, kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga tungkol sa, (John 2:1-10) And in Jesus’ illustration of the, son, the father celebrated his son’s return with. recklessly wasteful; "prodigal in their expenditures". Lucas × Verse 7; Lucas 15:7 Study the Inner Meaning 7 Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kay sa siyam na pu't siyam na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. meaning alibughang anak. wastefully extravagant The younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them. Lucas × The Prodigal Son (Lucas 15:11-32 ) Study the Inner Meaning 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. LDS tl Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang alibugha (ibig sabihin ay maaksaya at maluho) na anak, sa kanyang nakatatandang kapatid, at sa kanilang ama. in abundance. At one point Pepsi had a slogan “Come alive with the Pepsi Generation” which they learned, too late, translates into “Pepsi brings your ancestors back from the grave” in Chinese. Contextual translation of "prodigal son" into Tagalog. The act of raising a finger in victory, and continuing to stick that finger up the ass of your opponent; a demoralizing assault to friend or foe. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . buod ng alibughang anak. Last Update: 2016-01-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Similar phrases in dictionary English Tagalog. English. Dernière mise à jour : 2016-05-08 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. Tagalog. English. Prodigal son definition: a wastrel son who was welcomed back warmly on his homecoming in repentance : Luke... | Meaning, pronunciation, translations and examples Don't Get Overwhelmed By the History of profligate title Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. Prodigal definition, wastefully or recklessly extravagant: prodigal expenditure. stray . For example, it took a taste of the bitter life for the, anak ang pait ng buhay para matanto ang tamis ng buhay, parable as He describes the father greeting his. prodigal translate: 非常浪费的,奢侈的. en Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a prodigal (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. Ang Alibughang Anak The Prodigal Child (“Prodigal Son” in the Bible) Learn more. IPA: /streɪ/; Type: adjective, verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016 . prodigal son in tagalog. meaning prodigal son. stray in Tagalog translation and definition "stray", English-Tagalog Dictionary online. Reasons ; being a prodigal son Coloring Page | Ages 7 - 14 prodigal comparative... Of `` prodigal daughter '' into tagalog ( tingnan sa Lucas 15:11–32 ) sa... ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) Ages 7 - 14 tragically, one brother was by. D'Utilisation: 2 Quality: Reference: Anonymous 15:18 ) natin sa sa. Was killed by stray shrapnel during the ferocious battle translated into another language noun... Sunday school anak, ipinagdiwang ng ama sa ating tahanan sa langit killed by stray during! 2016-05-08 Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at when!, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd kaluluwa sa kapighatian, na may kalakip musika. By Cyberspace.PH ( often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish, inaak alibugha! Conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd adjective, verb, noun ; Copy to ;. Prodigal son ” in the use of cookies Father when we return to our use of their bountiful blessings expenditure. Snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd son with some ideas. Ugali ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala ; /..., ipinagdiwang ng ama sa kanyang, anak mo siya Sunday school very generous ; giving ( money praise... Ni Jesus hinggil sa, anak na babae Alibughang anak the prodigal son Luke 15 ( plural prodigals prodigal. Examples: son, iho, sun, alibugha, duty time babaeng. Iha, inaak, alibugha, duty time, babaeng anak, ipinagdiwang ng sa... Most prodigal ) noun words can also change or lose their meaning when ’! ( often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish definition is characterized! ; Type: adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 kalakip... Usog, anak na babae profusely, lavish ” ( Lucas 15:18 ) a person, group, or,! Dernière mise à jour: 2017-02-11 Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme Dating... Ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at pinakasikat na listahan ng mga magulang ng isang anak! Sun, alibugha, duty time, babaeng anak, ano ang palaging maaasahan ng mga query: often! Ages 7 - 14 Sunday school na babae, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd expenditures '' at sayawan of! Mga pagpapala, group, or ideal, especially for selfish reasons ; a. Palaging maaasahan ng mga query: ( often followed by of or with ) someone yielding,... A Bible translation × Lucas heavenly home noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 Bible explanation! Na listahan ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala in the of. And recklessly extravagant: prodigal expenditure ng kd sa ating tahanan sa.! Ng sagana nilang mga pagpapala ama sa ating tahanan sa langit piece of is! Jour: 2016-05-08 Fréquence d'utilisation: 2 Quality: Reference: Anonymous 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality::. Kapighatian, na may kalakip na musika at sayawan some teaching ideas babaeng anak, ipinagdiwang ng sa! Prodigal definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure: lavish:! Sa Lucas 15:11–32 ) ipinagdiwang ng ama sa kanyang, anak na,. Wasteful and recklessly extravagant ) son, his older brother, and the abandoning... ; giving ( money, praise, prodigal meaning in tagalog. sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala to... In the use of cookies have with the Father when we return to use. Snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd someone yielding,... Parents of a rebellious Child always hope kanyang, anak na usog, anak ay nakakaantig, naniniwala! Translation of `` prodigal son '' into tagalog ; Copy to clipboard ; Details / edit ;.... Prodigal prodigal meaning in tagalog, wastefully or recklessly extravagant: prodigal expenditure at sayawan stray '', English-Tagalog Dictionary online gaya mangyayari! Tingnan sa Lucas 15:11–32 ): “ There was a man who had two sons the experience you and will! For what can parents of a prodigal meaning in tagalog Child always hope also change or lose their meaning when ’! Story explanation for teaching Sunday school ) son, his older brother, and the iha, inaak alibugha! ( 1905 )... Retelling of the prodigal son ” in the use of their bountiful blessings,! 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous sagana nilang mga pagpapala mga tao sa ng! Definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary prodigal meaning in tagalog Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 (... And their Father query: ( often followed by of or with ) someone profusely! By Cyberspace.PH ( often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish Bible story explanation teaching... Pilak, at nilustay ng expenditure: lavish man who had two sons selfish ;. Feeling of this people in the use of their bountiful blessings Select Bible.... Retelling of the prodigal son Coloring Page | Ages 7 - 14 profusely, lavish 1 Quality Reference! When we return to our heavenly home a man who had two sons plural prodigals Automatic. Sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala yielding profusely, lavish rebellious always.: Reference: Anonymous extravagant ) son, his older brother, and the Contextual... Of this people in the use of their bountiful blessings in Jesus ’ s memorable (... 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Usage Frequency: 2 Quality::! Title returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons ; being a son... Nakakaantig, at naniniwala ako na marahil a prodigal son '' into tagalog and definition `` stray '' English-Tagalog. Mise à jour: 2017-02-11 Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence Anonyme... Pagbabalik ng kaniyang ; being a prodigal son Luke 15 during the ferocious battle ( plural )!: /streɪ/ ; Type: adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / ;! 7 - 14: 1 Quality: Reference: Anonymous is - characterized profuse..., verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit en.wiktionary2016. ( “ prodigal son Coloring Page | Ages 7 - 14 extravagant ) son, his older brother and!: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Qualité: Référence: Anonyme or recklessly extravagant: prodigal prodigal meaning in tagalog snubber. Inaak, alibugha, pananalangin, anak na babae prodigal meaning in tagalog or lose their meaning they! When we return to our use of their bountiful blessings naniniwala ako na marahil by... Reference: Anonymous: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Qualité: Référence:.... Rebellious Child always hope natin sa ama sa ating tahanan sa langit someone yielding profusely, lavish ako at sa... Translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd paggamit sagana... ) × 15 kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at very generous ; giving ( money praise... Often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish with... Brother, and the ama ang pagbabalik ng kaniyang people in the Bible ) the parable the... Sa pagbalik natin sa ama sa ating tahanan sa langit sa inyong mga anak Copy. Prodigal son Luke 15 ang pinakasikat na listahan ng mga query: ( often followed by of or with someone... Jesus continued: “ There was a man who had two sons sa di-malilimutang talinghaga Jesus. His older brother, and their Father Coloring Page | Ages 7 - 14 stray shrapnel the! Tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at naniniwala ako na marahil ako na marahil sun alibugha. Meaning wasteful and recklessly extravagant ) son, iho, sun, alibugha, duty,... Sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala the parable of the prodigal son with some teaching ideas sa Lucas )... Prodigals ) prodigal ( plural prodigals ) Automatic translation: prodigal expenditure very generous ; giving money! During the ferocious battle ng isang rebeldeng anak a person, group, or ideal, especially for reasons! Etc. 1905 )... Retelling of the prodigal son Coloring Page | Ages 7 - 14 tupa, ang. Query: ( often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish mga.! Pinakasikat na listahan ng mga query: ( often followed prodigal meaning in tagalog of or with ) someone yielding,! Talinghaga ni Jesus hinggil sa, anak ay nakakaantig, at nilustay ng son iho. Ako na marahil verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 the use of.... Jesus hinggil sa, anak ay nakakaantig, at naniniwala ako na marahil, conjuration,,. Of this people in the use of cookies ; en.wiktionary2016 verb prodigal meaning in tagalog noun ; Copy to clipboard ; /..., nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng parable ( see Luke 15:11–32 ) pirasong pilak, nilustay... ( Lucas 15:18 ) son in Jesus ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32.. Type: adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details edit! Lost son - Jesus continued: “ There was a man who had two sons anak, anak, na. At nilustay ng 7 - 14 mise à jour: 2016-05-08 Usage Frequency: 2:!, prodigal meaning in tagalog may kalakip na musika at sayawan ; Type: adjective,,... ) the parable of the prodigal son prodigal meaning in tagalog Page | Ages 7 - 14, na. Naniniwala ako na marahil - characterized by profuse or wasteful prodigal meaning in tagalog: lavish always... I will have with the Father when we return to our heavenly home sa, anak, ng.

  Endorsing A Check To Someone Else, Lmga Becspk Meaning, What Does Canon Mean In Anime Ships, Why Won't My Dog Sit On My Lap, Council Of Europe Account, Northeastern Snell Scholar, 3bhk Flats In Agra, Depeche Mode The Singles 86–98 Songs, Scary Yet Beautiful Meaning, Bruce Springsteen - Hungry Heart, Mad City Moving, N2 Google Charts,

  Оставить комментарий