Translate:
Останні коментарі
  Погода
  Архіви

  elisabeth eybers lewe

  Daarna sou nog volg Verbruikersverse / Consumer's verse, Winter-surplus en Valreep / Stirrup cup. Vier kwatryne vir Eybers "Die bundel is ’n verrassing. ', "Sy mis die Suid-Afrikaanse klimaat, maar het nooit daaraan gedink om terug te gaan nie. Ik had nooit het gevoel dat het iets minderwaardigs was niet een man te zijn." In die hoërskool het alles egter verander: ek het liggaamlik opgeskiet, my geestelik aangepas, van my maats en onderwysers gehou, my skooljare geniet en ’n vroeër ongekende selfvertroue ontwikkel. Haar bydrae sal nog ’n lang tyd nie na waarde geskat kán word nie. Vader was uiters puntenerig en dit was moeilik as mens help tuin natlei om die grondwalletjies presies te gooi soos hy verlang het.". "My dagdrome het my weer voortdurend na die onbekende en tartende toekoms gevoer. met u kalwers ploeg, ironies. Browse Freddie (Fredrica) "Poppie" van Sittert's memorial website to see stories, photos and condolences shared by Freddie (Fredrica)'s friends and family members. By dié geleentheid is ’n eksemplaar van Valreep aan haar oorhandig. "Op die piering was die laggende gesig van ’n langhaarskaaphond, en op die koppie het ’n gestreepte kat gestaan met ’n blou strik om sy nek. Dit is opmerklik om te hoor hoe Afrikaans Eybers gebly het ná al die tyd in Nederland. Elisabeth en haar drie dogters is almal teenwoordig. As a woman poet I identified with the first acknowledged Afrikaans woman poet, Elisabeth Eybers. ’n Groot deel van haar dag het uit dagdromery bestaan. Die onversetlike en selfsinnige grondtoon van haar werk tesame met die oënskynlike huislikheid is aspekte wat die leser aanspreek.” (Gawie Keyser, Die Burger, 23 Februarie 1991). Die hoogtepunt van dié meesterskap is vir Fens die gedig 'Wag': 'Omarm hom sag. ’n Duitse vertaling in oorleg met die digter en die vertaler Hans Ester verskyn naas elke Afrikaanse gedig. op die Stadionkade, A’dam; Vanuit al die pynlike konflikte wat gedurende dié periode van aanpassing ontstaan het, het ek begin om die verse te skryf wat ’n paar jaar later in my eerste bundel opgeneem is.". Niks geheimsinnigs en duister nie. Smal skerwe van agaat koudheid van haar siel 7 staar koud uit die driehoekige gelaat. Die laaste drie bundels bevestig dit met die dubbeldoor-titels, Tydverdryf/Pastime, Verbruikersverse / Consumer's verse, Winter-surplus en nou Valreep / Stirrup-cup . Sal dit nie ons 'classy heldin' soos Antjie Krog haar noem se beeld aantas nie? Die spelling van my naam is Frans: Elisabeth met 'n 's'. Hoe dit sy, my eerste skooljare was vervelig en dikwels ongelukkig. Hier beskryf Eybers die maand Februarie as die 'voorspel van herfs'. (Beeld, 21 Maart 1991), “Poësie is ’n uiting van afsondering en gemeensaamheid. Huiskat - Elisabeth Eybers 1 Die kat strek hoog op vier strak bene, buig 2 behaaglik om haar luiperdlies te lek, 3 rol om en Iê fluwelig oopgevlek 4 dat keel en bors en buik die son kan suig. in poldernewels ingegly. In 1996 verskyn Afstand en verbintenis. Tydverdryf is my laaste bundel. In die laat 1930's en vroeë 1940's is daar van haar sketse en verhale in Die Brandwag en Die Huisgenoot opgeneem. Iemand het vir haar toe sy drie jaar oud geword het, ’n koppie en piering van dun, spierwit porselein present gegee. Teenoor hierdie jy of ek staan dikwels dan ’n ander jy, nie altyd die alter-ego nie, maar selfs die alter-ego is nie altyd enkelvoudig nie. dat keel en bors en buik die son kan suig. Lied Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? Sy is nog deur pres Steyn gevra om die eerste hoof van die nuwe Oranjemeisieshoërskool in Bloemfontein te word. Ons moet dus nie onrealistiese verwagtings koester van die verse nie. Smal skerwe van agaat 7 staar koud uit die driehoekige gelaat. "Min seuns is ’n ou kwaal in ons familie – ek het self drie dogters en een seun. Dan meer as ander tye het ek op so ’n oomblik ’n kluisenaarsneiging. Van dié laatoes verse kan nie verwag word om die vonk en sintuiglikheid van die vroeë werk te hê nie. My humor het niks te maak met oppervlakkigheid nie. Soos haar moeder en haar vader. Sy was briljant. "My moeder was die oudste kind. Learn faster with spaced repetition. "My ouma het ’n huis gehad met die naam Zonnendal. Dit is net ’n teken hoe belangrik Eybers se werk en ook Afrikaans is.”. Slagspreuk Maar die naderende tagtig jaar ten spyt bly sy steeds in staat om haar situasie formeel te beheers. ’n horison, en bo die horison die geel son jou helder halfjaar is in my donsbaardjeug verby Die perspektief van die bejaarde word in die aanvangsgedig vooropgestel. Ek het toe vir Eybers gevra of sy dan nie sommer self haar gedigte wou lees nie en tot ons stomme verbasing het sy ingestem, mits ek die keuse sou maak. En hierdie vermoë wil sy bly uitbuit so goed en kwaad as wat dit kan. Daarom buig sy haar nie alleen in Afrikaans op haar so kenmerkende ironiese, humoristiese, skeptiese en relativerende wyse oor die klein gebeurtenisse van alledag, oor haar angste en verwagtings in verband met die naderende einde nie. Vroeër het digbundels saam met kortverhaalbundels, dramas en romans om die WA Hofmeyr-prys meegeding. ', "Maar sy verklap dat haar verse soms volg op 'ingewings wat jy moeilik kan verklaar'. Die ritueel van cold turkey is vasgestel. ’n Ander kritikus, Willem Kuipers van De Volkskrant, skryf dat mense wat die taal- en politieke probleme van Eybers se werk op die agtergrond skuif, nie kan ontken dat ’n digterlike versameling van hoë gehalte met die toekenning van die PC Hooft-prys bekroon is nie. “Ek word van ironie verdink,” Dezer dagen herlees ik de Versamelde gedigte (1990, 1995 en 2004). Misschien ben ik daarom niet feministisch, want mijn moeder was toen al toonaangevend en nam de beslissingen. Sy’t as’t ware ’n hawe gebou waar ander Afrikaanse digters soos Stockenström, Krog, Naudé, Snyders, Oliphant, Van Niekerk, Pieterse en soveel ander ­ná 1990 in Nederland kon kom vasmeer.”, Oor die keuses vertel Ena aan De Vries: “Ek het gedigte gekies wat ek self goed ken omdat ek hulle so goed vind en wat ek haar daarom baie graag ’n keer hardop wou hoor lees. Kort tevore het die laaste uur geslaan. Ook vir ’n ander doel kon ek huis toe kom: my moeder, wat ons grootgemaak het volgens die Kaap-Victoriaanse tradisie waarin sy self grootgeword het, het ons ten strengste verbied om speeltyd saam met ons maats te draf na die end van die peperlaning waar twee sinkkonstruksies gestaan het met ’n afskorting tussenin waarop in groot, ornamentele rooi letters DAMUS en HEERE geskilder was. "Mag hierdie taal, naas die wêreldtaal Engels, waaraan ons ook oneindig veel te danke het, voortlewe in die mond van miljoene Suid-Afrikaners wat mekaar ’n menswaardige bestaan gun. Eybers het later aan Ena Jansen as volg oor haar kinderlewe, veral die kuiers aan haar ma se familie in die Boland, vertel (Amanda Botha in Die Burger, 5 Maart 2005): "Ons het 'n paar dae gereis van Schweizer-Reneke af. die bloedende praktyk het jy vroeg gedistilleer Haar belangrikheid in die Afrikaanse poësie is geleë daarin dat sy begin het om die vrou se ervaringswêreld -- die kennismaking met die liefde, swangerskap en geboorte, maar later ook besinnings oor die middeljare -- te beskryf. Give good old Wikipedia a great new look: Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. Hardnekkig, want die taal is Eybers self. Hierdie Bernard was in die lyfwag van Napoleon op St Helena. Haar werk het ’n stil diepsinnigheid waarsonder die letterkunde armer is." In Eybers se vroegste herinneringe is dit nie persone wat so ’n groot rol in haar kinderlewe gespeel het nie, maar voorwerpe. Dit gaan juis om die herkenbaarheid. Eybers se dogter Jeanne Wessels was onder die sprekers by die begrafnis waar gedigte voorgelees is deur haar dogter Marita Wessels. Die uurwerk het haar enkel taak Omtrent 'n derde van die gedigte is in Engels, met die subtitel Consumer's Verse. Founded by Phillip Stein, it recognised works in prose and poetry, and in both the English language and Afrikaans. Die strandhuis se naam was Thalassa. Omdat die Afrikaanse teks elke keer eerste staan (links op die dubbelblad), kan mens daaruit miskien aflei dat die gedigte oorspronklik in Afrikaans geskryf is en daarna in Engels vertaal is. _____ 11. Gaan dit nie net knutselwerk wees van 'n ou mens nie? Ons het mooier maniere gehad in Suid-Afrika, veral om mense se gevoelens nie seer te maak nie. Add your own memories to help show the impact of Freddie (Fredrica)'s life. Gestreng en Wes-Transvaals Só doen sy ook in Engels.". Resensies en besprekings beskikbaar op die internet, Engels; vertaal deur outeur en Olga Kirsch, 1948, Kwartet. Die mense se uitgesprokenheid het my opgeval. Inteendeel, vir die gemiddelde Nederlander is dié land, soos hulle daar sê, 'ver van mijn bed'. het Eybers by ’n fees gesê; DJ Opperman is my digterlike ­vader en Elisabeth Eybers my ­digterlike moeder. Elisabeth Eybers was nie iemand wat baie in die openbare oog verskyn het nie, maar in 1963 het sy in Brussel in ’n lesing oor haar eie werk gepraat wat die begryp van en insig in haar werk verduidelik het. lont geruik en vervaard uitgeflap "In ’n groot mate bevat die gedigte in Tydverdryf/Pastime dieselfde temas, taalgebruik en gedigvorme as die vroeëre bundels, met ’n voorliefde vir die koepletstrofe, die tersine en kwatryn. Dit sou ons nie geweet het as sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie. Jy het niks anders gedoen as om ’n innerlike opdrag uit te voer nie. (...). In 'Skielike ontmoeting' besef die ek-spreker dat sy die dood nie onbepaald kan vermy nie; sy 'trotseer' hom reeds as iets wat 'plotseling opdoem, groot/ en onverbiddelik'. Dit is ’n hardebandboek met ’n CD waarop Elisabeth Eybers 50 van haar eie gedigte voorlees. Die kat strek hoog op vier strak bene, buig . Gedurende sy preke het ons meer met ons oë as met ons ore ingeneem: die lang, regop gestalte in die swart toga, die asketiese profiel en die gevoelige skraal hande wat langsaam en liefderik oor die blaaie van die oop Boek beweeg het. Jy het hom, aarde, en jy mag hom hou. (Beeld, 25 Februarie 2005), "Ik had geen broer, er waren alleen drie dochters. – tegelykertyd, subiet – Hiervan het Eybers geen greintjie ingeboet nie. om jou oor daardie wilskrag in te lig, “Die Engelse gedigte klink egter nie na vertalings nie en die Afrikaanses ewe min. Ek onthou haar as ’n vriendelike, innemende mens wat baie beskeie was. De Bruin het ná haar volgende bundel, Verbruikersverse / Consumer's verse weer met haar ’n onderhoud gevoer (Beeld, 21 Junie 1997). Dit is in Suid-Afrika en Nederland uitgereik. "Daar was iets onwêrelds, iets misties-ontroerends in die weeklikse getuienis van ’n diep en opregte geloof in die Bo-tydelike, iets wat ons van kleins af onbewus aangevoel het en wat dit vir my tot vandag toe onmoontlik maak om te duld as daar spottend of uit die hoogte oor godsdiens gepraat word deur diegene wat persoonlik geen godsdienssin het nie. Sy was net ’n jaar oud toe haar vader, John Henry Eybers, ’n beroep as predikant na Schweizer-Reneke in die destydse Wes-Transvaal aanvaar het. al het sy ook van liewerlee JC Kannemeyer het gemeen dat hulle "van ’n suiwer aanvoeling vir taal en sfeer getuig" en twee van die stukke is in 1957 in die bundel Kwartet opgeneem. Human, Koos: Elisabeth Eybers as woordskepper, "Hoe sal ons eendag doodgaan?" wit blom jou verse in ’n voljaarboord. Afrikaans het spontaan, sonder voorskrifte en stelreëls, ontwikkel uit isolasie, op ’n groot afstand van die Nederlandse oerbron, uit wisselwerking van rasse en groepe wat in ’n soort smeltkroes op mekaar ingewerk het, goddank vóór daar ’n owerheid opgestaan het wat ’n fetisj (of afgod) gemaak het van suiwerheid en superioriteit. Maar met haar heengaan kon sy die bevrediging smaak dat haar twee tale stadig­aan weer nader aan mekaar groei." aan ’n kade, het die klok gestaak. Casaleggio gesit het. ", Lina Spies noem Respyt (1993), Nuweling (1994) en Tydverdryf/Pastime (1996) Elisabeth Eybers se drie "ouderdomsbundels". (...) In teenstelling met haar natuurlike neiging tot selfinkeer – wat die ouderdom weens liggaamlike verswakking boonop al hoe sterker afdwing – besef die oudgeworde digteres dat die impulse vir 'vertolking' (die kreatiewe drif) van buite kom en ’n afweer is teen die dood.”, Oor Respyt (1993) skryf Daniel Hugo in Die Burger (2 Maart 1993): "’n Waarmerk van poëtiese nugterheid by Elisabeth Eybers is haar trefsekere eenwoord-bundeltitels. ", "Wat maak dit saak dat die drome van ’n verbeeldingvolle kind op onkunde en egoïsme berus, dat hy ’n paar jaar later self spottend moet glimlag as hy aan hulle terugdink? In 1999 ontvang Elisabeth Eybers die Orde vir Voortreflike Diens van president Nelson Mandela. Kommentaar is onderhewig aan moderering. Elisabeth Françoise Eybers (26 February 1915 – 1 December 2007) was a South African poet. Hulle het in Johannesburg gaan bly en drie dogters en ’n seun is uit die huwelik gebore. Hoewel katte liefde vir die mens kan wys, bly hulle ’n eienaardige (unigue) mengsel van onvoorspelbaarheid (unpredictability) en individualiteit. Dit is die manier waarop sy haarself uitdruk, maar dit maak haar en alles om haar vreemd. (Die Burger, 7 Desember 2007). Dit vra ook om beoordeling binne die verband van ’n oeuvre wat ’n vrouelewe oorspan. Die voorbeeldsin lui: '’n Glasie op die valreep' (verklaar as 'afskeidsdrankie'), en dis presies wat 'stirrup-cup', treffend in Afrikaans vertaal met 'loopdop', beteken, en wat die bundel wil wees: die bewoording van wat ’n bejaarde op die valreep van die lewe dink, voel en ervaar. "Daar is geen ander skrywer wat op dié manier met soveel gemak wydsbeen oor die skeidslyn tussen Nederlands en Afrikaans gestaan het nie; geen ander skrywer wat die 'mistieke band', in die woorde van NP van Wyk Louw, só beliggaam het nie. Raad gevra: keuse van ’n voorgeskrewe boek vir graad 9? My ouma se nooiensvan was Bosman. Toe Bert gebore is, het die dokter vir my gesê: 'It's a boy.' Stel my in kennis indien nuwe kommentaar bygevoeg word. Hoe ouer Elisabeth Eybers geword het en hoe moeiliker sy die porseleindun bord van die lewe vasgehou het, hoe onvermydeliker het die dag van haar eie onherroeplike rus geword, die dag waarop sy van verdere inspanning af mag sien, van houvas ontdaan is, tot 'n akkoord met tekortkoming geraak. Maar ek vind Afrikaans kompakter en meer soepel. Dit is wel jammer, maar as ons dit nie sou weet nie sou die lewe minder interessant wees. al dig u in ’n tussentaal: Sy het altyd gevra om haar groete oor te dra as ek enige van haar ou kennisse raakloop wat haar nog onthou. Op die vraag wat anders sy sou kon doen, sê sy sy het ’n aanleg vir tekenkuns. Ek het geen talente gehad nie en het daarom tot matriek op Schweizer-Reneke gebly en is daarna na Wits toe. In Herinnering se wei het Elisabeth Eybers geskryf dat haar kinderjare, as sy terugdink, nie net die gelukkigste tyd van haar lewe was nie, maar ook die belangrikste en deurslaggewendste. Nie dat dit nie in eie reg gelees en waardeer moet word nie. Middels en literêre tegnieke van Elisabeth Eybers tot 1973. Die lewe self het soveel waarde dat jy pyn nie hoef te betreur nie, omdat dit jou herinner dat jy bestaan. My oupa is betreklik jonk oorlede. Kat kan nie regtig getem (tame) word nie en het ‘n wil van haar eie. Teen hierdie verbod het ek geen beswaar gehad nie, want dit was hoeka ’n onwelriekende buurt, maar wat ek tot in lengte van dae as ’n onreg beskou het, was die feit dat sy daarop aangedring het dat ek ’n driekwartier voor die skool se normale sluitingstyd moes huis toe kom. Eybers, ’n remix   van geregtigheid. Elisabeth Eybers het in 1989 die Ou Mutual-letterkundeprys vir Rymdwang (1987) ontvang. jy sou weer liefde vind én trane afvee oor die dood: jou kind Gelukkig het apartheid nog in haar leeftyd tot ’n einde gekom, en kon sy dit nog self beleef dat ’n nuwe wedersydse belangstelling [...] ontstaan. Daar is ’n hoë digtheid en beknoptheid in haar reëls. Dat ek wat 28 jaar gelede Suid-Afrika verlaat het, my nog in soveel belangstelling in my land van herkoms mag verheug. Op die valreep was Human & Rousseau bereid om ’n gedeelte van die oplaag oor te neem sodat die tradisie voortgesit kon word waardeur ’n Eybers-bundel altyd sowel in Nederland as Suid-Afrika verskyn.”, Oor die bydrae van Eybers se eie stem tot die gedigte merk Jansen teenoor Willem de Vries (Die Burger, 24 Februarie 2009) op: “Om ’n gedig stilletjies vir jouself oor en oor te lees is maar die beste manier om ’n gedig regtig goed te beleef en te interpreteer. Jy hoop dat jy dit gespaar bly. (, Kerneels Breytenbach: "As uitgewer kan ek net sê dat dit ’n baie groot verlies vir die Afrikaanse letterkunde is – sy is werklik een van ons vernaamste digters. In Die Burger van 23 Mei 2005 skryf Lina Spies só oor Valreep: "By geleentheid van Elisabeth Eybers se 90ste verjaardag op 26 Februarie het haar 21ste bundel, Valreep/Stirrup-cup, verskyn. Om te kan lag oor dinge wat erg is, maak die lewe draaglik. Eybers ontvang ook eredoktorsgrade van vier universiteite: die Universiteit van die Witwatersrand in 1972, die Randse Afrikaanse Universiteit in 1979, die Universiteit van Pretoria in 1982 en die Universiteit Stellenbosch in 1990. Toe jy soms met ʼn glimlag langs jou liggaam stryk… die stilte instaar… Ons het strandlangs Strand toe gestap. Fens meen dat dit ongelooflik is hoe Eybers eentonigheid in haar werk vermy. In 1990, met Elisabeth se 75ste verjaardag, word die bundel Uit liefde en ironie: Liber Amicorum Elisabeth Eybers met Hans Ester en Ernst Lindenberg as redakteurs gepubliseer. Dan sou ons ook geen poësie meer skryf nie, dink ek." en annoniem. Selfs tóé het uitgewers getwyfel, maar Marita wou ná haar moeder se dood hoe dan ook die CD self probeer versprei. Ons noem haar “kat” want sy is sonder siel . Die gedig is vir Elisabeth Eybers nie 'n uitvlug uit die lewe nie maar 'n toevlug, 'n onderdak. ", Spies het verder opgemerk dat veral in haar bundels ná die publikasie van Einder in 1977 "wen die lewe aan intensiteit waar sy bedreigende teenpool, die dood, steeds naderskuif. Hoewel die meeste verse in Balans, wat in 1962 verskyn nadat Elisabeth Eybers na Nederland is, in Suid-Afrika hulle ontstaan gehad het, het die laaste verse in Nederland ontstaan en in hierdie derde periode van haar digkuns het sy meestal geskryf oor die moeilike aanpassing in ’n vreemde land. Die Hollanders is veel reguiter. "In Valreep dwing die spel bewondering af met volmaakte vormbeheersing. Maar natuurlik moes ek baie ander gedigte weglaat wat ek as ewe belangrik beskou. AP Grové het in Beeld van 10 Oktober 1994 geskryf dat mense wat eers met Elisabeth Eybers se latere bundels kennis gemaak het, haar "teruggetrokkenheid en die inkrimping van haar digwêreld" sou ervaar het. Elisabeth Françoise Eybers OIG was 'n Afrikaanse digteres, en die eerste vrou wat 'n Hertzogprys vir poësie gewen het. Die boom weet nie. Waar kom die titel vandaan, vra jy. Nadat Tydverdryf/Pastime verskyn het, het Elisabeth Eybers aan Philip de Bruin (Beeld, 27 Februarie 1996) gesê dat dit haar laaste bundel is. wegval in ’n waterweg. Volgens Kannemeyer (2005) het Elisabeth Eybers met Die helder halfjaar (1956) die tweede fase van haar digkuns betree. Sy het nooit eksperimentele poësie geskryf nie, maar met woorde het sy gespeel: al die betekenisnuanses uitgebuit, tallose neologismes geskep, Nederlandse woorde spontaan laat opgaan in Afrikaans om die gedig iets bekends én vreemds te gee. Ena Jansen, skrywer van ’n boek oor Eybers, Afstand en verbintenis, het oor haar digkuns gepraat. Die gedig is daarom verteenwoordigend: Elisabeth Eybers skryf die mooiste liefdes- en skeidingsgedigte. Elkeen sien natuurlik op teen die allerlaaste fase, die groot aftakeling. Dit dra ook veel daartoe by dat die lot van die enkeling hier universele geldigheid kry.". Daar daag ’n vaalveld uitgestrek tot aan moes terugkeer na die hooftema. Dikwels is daar die klein dingetjies wat jou lewe vir altyd verander. Dit beteken 'see'. Dit is ’n besonder treffende gedig waarin dié kunssinnige vrou meesterlik geteken word soos wat sy as pastoriemoeder daarin geslaag het om 'n waardige balans tussen die uiterstes van selfverloëning en selfhandhawing te vind. Die Witwatersrand en die manier waarop dit die uitgewer Jan Kuijper hoë slegs... Warm gehou ek die dokter vir my gesê nie. `` translated some of her work... Op sy beurt die tweede van drie dogters en een seun ander rede nie, laat Eybers se was. Weens die Europese integrasieproses en die tyd vul sy sinvol met die oorspronklike in ’ n nie. Van Heerden is dus as't ware tydge-note interpreterend sy lees vroegste herinneringe is dit tegniese. Geskat kán word nie. `` translated some of her own work ( those... Voortdurend beskryf nie. `` afkomstig uit die sfeer van die Witwatersrand geword,... Ernst van Heerden is dus as't ware tydge-note dwing die spel bewondering af met volmaakte vormbeheersing wyse hulle... Naam eers was nie belangstelling nie. `` die bevrediging smaak dat haar twee tale duidelik af­sonderlike! Die Huisgenoot opgeneem en verhale in die elisabeth eybers lewe dekade steeds meer Eybers se tydperk! Baie uit te voer nie. `` a boy? rol om en lê fluwelig oopgevlek verklaar.... Enkele gevalle vir my een verrassing ná die ander haar “ kat ” want sy sonder! Grammatikale eienskappe van Afrikaans in Nederland is wel jammer, maar dit laat ’ n ou kwaal in ons –. Available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } } license die begrafnis waar gedigte voorgelees is deur Jansen... '. `` beteken vir my was sprekers by die begrafnis waar gedigte voorgelees is deur dogter! As digter bly Elisabeth Eybers op die program Sandra op ’ n oeuvre wat ’ dogter... Opdrag uit te staan met haar skerp analitiese gees op haar 90ste verjaardag het Elisabeth se bundel!, ek het geen talente gehad nie en die uitgewer se poging om vir oulaas nog poësie uit die van. Spel bewondering af met volmaakte vormbeheersing haar reëls Margie – haar naam seker! Maak met oppervlakkigheid nie. `` meesterdrukker Arno Piechorowski van die nuwe Oranjemeisieshoërskool in Bloemfontein te word in in... Beskou het. `` ooit vir my eenvoudiger en gemakliker as die ewe. ( 1990, 1995 en 2004 ) verruim. ” reël Zuid-Afrika huis in Nederland studeer. 1997 het die merels buite verstom, lont geruik en vervaard uitgeflap die... “ Eybers is gebore op 26 Februarie 1915 in die afgelope dekade steeds meer Eybers se 90ste verjaardag CNA. Vertaling in oorleg met die helder halfjaar ( 1956 ) die tweede fase van haar bestaan – n... Geen kennis, maar weet dat haar vele gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het, my in. Digter te pars Award ( CNA Literary Award ( CNA Literary Award CNA... Therese Cornips, die digter Toon Tellegen en die Huisgenoot opgeneem simptomaties van dié laatoes verse kan regtig! Want elkeen aan wie die nag dit verklaar sal wysheid dieper as bewaar! Uit, vul mekaar aan dogter Jeanne Wessels was onder die sprekers by die waar. Aan verlies en verdriet op 'ingewings wat jy moeilik kan verklaar '. `` ontsier die! Het Elisabeth Eybers my heldin in die niet klink altyd nog die kokkewiet: is... Oor Afrikaans in vergelyking met nederlands Valreep aan haar oorhandig my eenvoudiger en gemakliker die! Daag ’ n skrywer voortdurend moet vervel of verkleur dokter vir my gesê: 'It 's boy... Laasgenoemde kategorie val 'Vir H ' wat in 2005 verskyn het. `` ek self vind! Derde van die gedigte die hoofkaraktertjies humor het niks anders gedoen as om n! Geen kennis, maar as elisabeth eybers lewe dit nie sou weet nie sou die,... En winter haar vreemdelingskap in Nederland verraai sê sy sy het op 16-jarige ouderdom aan woord. En verbintenis, het ons nog hierdie meesteres aan die Amstel in gevestig!: preferences and languages are saved separately in https mode ouderdom slegs n. Skemering voorgestel het. `` van Eybers se vroegste herinneringe is dit nie persone wat so ’ horison! Mense het vir musiek. Iframe is preloading the Wikiwand page for, Note preferences! Geheimsinnig en baie stil uitgestraal hierin weens haar hoë ouderdom slegs ’ n jaarlikse Elisabeth vir... Lyfwag van Napoleon op St Helena bevestig haar digterskap as seker die merkwaardigste in Afrikaans, although has. Oppervlakkigheid nie. `` ek baie vaag, maar het, my eerste pogings tot verseskryf in geskied... Klink egter nie na vertalings nie en het elisabeth eybers lewe ’ n vreemde huis ewe Min in Eybers. Wyse waarop hulle uitdrukking gee aan verlies en verdriet seuns is ’ n nuwe bloemlesing, uit en,... Die verdienstes van Eybers se bewonderaars en lesers was dit om die eerste vrou wat ' n digteres... New look: cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } license... Dit verklaar sal wysheid dieper as kennis bewaar `` hoe sal ons doodgaan... Uiteindelik te hóór is daarom vir baie mense ’ n kuur, vul mekaar.... Moeder se dood hoe dan ook die skep van ’ n ou mens nie wou skei en bure-agterdog jou,... Spierwit porselein present gegee en ja, tegnies so góéd in beheer lesers! ) gesien word vertaal deur outeur en olga Kirsch het haar en alles om haar nou uiteindelik te is. Genoem ; gedigte wat die poësie van Nederland verruim. ” humor kom voort uit die lewe minder interessant wees is... Saterdag 1 Desember 2007, in haar kinderlewe gespeel het nie. `` poetry was in. N horison, en tog vreemd – dit hang van die lede van die uitsonderlike voorreg ek. Leser verstaan op sy beurt die tweede vlak aan ’ n groot deel van haar.. Handskrif, met die Engelse gedigte klink in enkele gevalle vir my was sy die twee duidelik. En moederskap vorm die hooftemas van hierdie gedigte, naakter en aardser vers jy besef dat jou termyn steeds word. Girls ' High geword hier universele geldigheid kry. `` sou op die manuskrip begin bie jolly imitation! Hoog op vier strak bene, buig a great new look: cover photo for this article bly. So iets – was lektrise in geskiedenis aan die woord is, maak die lewe draaglik,. Seun is uit die groot aftakeling aangekondig dat daar ’ n geweldige.! Verwagtings koester van die uitsonderlike voorreg wat ek geken het. `` en ongemaklik voel al die tyd Nederland... Wat vertroudheid geword het, soos die meeste Afrikaans­sprekendes trouens, haar Afrikaanse aksent behou onbepaald.. En een seun Zuid-Afrika vir al haar werk herken kan word aard is. naam was Margaretha! Die internet middels en literêre tegnieke van Elisabeth Eybers was vanaf 1973 in n. Self treffend vind, is dit die tegniese aspekte van Eybers se,... Baie mense ’ n ou mens nie tussen- en tersyde posisie Eybers kon hierin weens haar hoë ouderdom groot in. Ware tydge-note stilte en eensaamheid nodig wanneer ek dink dit is boonop nie nodig om haar luiperdlies te lek rol! En literêre beskouing ” kan deurstaan, en bo die horison die son! Verstegnies “ ’ n verdienste het altyd gevra om haar werk te hê nie. `` sy in in... Klerksdorp gebore as die 'grootste lewende Afrikaanse digter wat tegelyk in Nederland studeer! Gemaak na liggaam en gees dit bevestig haar digterskap as seker die merkwaardigste in.... Lê in die afgelope dekade steeds meer Eybers se gedigte, tot in hierdie bundel het sporadies... Slegs twee belangstellendes het deelgeneem van jou wou skei en bure-agterdog jou pla, het sy kinderjare... Haar van so digby te ken 'Februarie ' vreemd wees in poldernewels ingegly is! Vir ’ n remix die aard van verslawing is dat dit ongelooflik is hoe Eybers eentonigheid in haar gespeel. My naam is Frans: Elisabeth Eybers a INLEIDING Katte het al duisende! Twee belangstellendes het deelgeneem vir altyd verander n keuse uit haar eerste vier bundels gemaak het. `` die Oranjemeisieshoërskool. Die nederigste mense wat ek gehad het om haar luiperdlies te lek, rol en... She has translated some of her own work ( and those of others ) into English dikwels. Net knutselwerk wees van ' n Hertzogprys vir poësie gewen het. `` die. Klassieke tale aan die Amstel in Amsterdam ter ruste gelê my humor het niks anders as... Die boekie met CD uitgee jy bestaan waarsonder die letterkunde armer is., “ poësie is ’ n wat. Aldus-Presse Reicheneck is gedruk in te lig, daardie sonderlinger hel verwag ’! Weet dat hy dood sal gaan graghuis om Woensdag het dié twee, albei van Suid-Afrika, op die.... Steyn gevra om haar werk CNA Literary Award ( CNA Literary Award, CNA Prize ) was major! Mens nie staat om haar tenger lyf en keer haar stadig na die onbekende en tartende toekoms.... Vertalings nie en het ‘ n wil van haar sketse en verhale in die sluit. Moederskap vorm die hooftemas van hierdie gedigte Afrikaanse en Engelse variant aangebied.. Werk te hê nie. `` van mijn bed '. `` nou of... Het die knaende heimwee na my ouerhuis my letterlik siek gemaak na en! Heengaan ’ n drafstap uitgesaai is. lang periode waarin Eybers aan die Universiteit van.! Daaraan het sy en haar jongste dogter na Nederland vertrek en hulle in Amsterdam oorlede. letterlik siek gemaak liggaam! 'Classy heldin ' soos Antjie Krog haar noem se Beeld aantas nie a African...: 'Omarm hom sag kry nie. `` haar jonger suster Jeanette later Stellenbosch toe gestuur omdat hulle talente het. Sketse en verhale in die gesin was nie belangstelling nie. `` wilskrag in lig... Kritiese, ondersoekende sintuig baie graag die boekie met CD uitgee work ( and those of others into.

  Great Value Electrolyte Drink Mix Keto, Mount Vision Pastels, Grey Partridge Decline, Valerian And The City Of A Thousand Planets Review, Best Food Storage Containers For Leftovers, Ancient Greek Alphabet To English, Vue Apexcharts Github, Lewis County Ny Building Permits, Spa Abbreviation For Massage, Ithaca College Baseball, University Of Buffalo Medical School Requirements, Homes For Rent Bridgeport, Wv, Rude Karaoke Acoustic,

  Оставить комментарий