Надання інформації

щодо оформлення запитів на адресу КНП “Біловодський ЦПМСД”

про стан здоров’я фізичних осіб, що перебували (перебувають) на лікуванні, диспансерному обліку, обстеженні чи зверталися за медичною допомогою в КНП “Біловодський ЦПМСД”

На підставі статті 286 Цивільного кодексу України, статті 23 Закону України „Про інформацію” від 02.10.92 р. та Рішення Конституційного Суду України від 30.10.97 – медична інформація, тобто відомості про стан здоров’я людини, факт звернення до лікувальної установи, діагноз, історії його хвороби, про мету запропонованих досліджень та ін. відносяться до конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до ст. 286 Цивільного Кодексу  України фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи ( частина 2 статті 286 Цивільного кодексу України).

Вказана медична інформація на запити надається не інакше як на підставі діючого законодавства та з дотриманням вимог Інструкції про порядок оформлення, зберігання і видачі медичної інформації та документації, затвердженої наказом КНП “Біловодський ЦПМСД” від —- р. № –“Про порядок оформлення, зберігання і видачі медичної інформації та документації”.

Адміністрацією лікарні заборонено подавати на запити підприємств, установ та організацій, де працює або навчається особа, інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи без письмової згоди особи про яку надається інформація, за виключенням випадків отриманням безпосередньо за зверненням особи інформації (медичних довідок, виписок з іст. хвороби, мед. карт амбулаторних хворих та інш) про свій стан здоров’я для подальшого пред’явлення за місцем роботи або навчання.

Медична інформація надається на офіційні запити правомочних органів та посадових осіб лише при пред’явленні ними документів, які підтверджують іх право на отримання медичної інформації про іншу особу, а саме:

  • адвокатам – при пред’явленні завіреної копії довіреності або договору на представництво інтересів фізичної особи про яку запитуюється медична інформація;
  • страховим організаціям – при пред’явленні завіреної копії договору страхування, укладеного з особою про яку запитується медична інформація або завіреної копії страхового полісу;
  • представникам особи – при пред’явленні належним чином оформленої копії довіреності на представництво інтересів цієї особи з зазначенням повноважень на отримання медичної інформації чи представництва інтересів в закладі охорони здоров’я.
  • правоохоронним органам – на офіційні запити про медичну інформацію в справах про злочини, що знаходяться в іх провадженні з зазначенням номеру кримінальної справи, у випадку коли кримінальна справа ще не порушена – з зазначенням номеру ЖРЗПЗ.
  • суду – на офіційні запити із зазначенням справи, або інших відомостей щодо знаходження у суді на розгляді справи за участю особи про яку запитуються відомості.

 

При оформленні запитів та заяв на отримання медичної інформації просимо дотримуватися встановленої форми. Зразок заяви можно отримати як безпосередньо у лікарні так і на веб-сторінці КНП “Біловодський ЦПМСД”.