Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги

1.Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта.

2.Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь.

3.Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам , якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

4.Направлення для надання пацієнтам спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги.

5.Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

6.Проведення вакцинації відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

7.Надання  консультативної допомоги.

8.Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю

9.Здійснення медичного спостереження  за здоровою дитиною.

10.Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій.

11.Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

12.Ведення  первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

13.Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

14.Взаємодіяі з суб’єктами системи громадського здоров’я.